Decorativ

BIROUL ONLINE

Blăjeni, str. Principală nr.85, cod postal 337085
județul Hunedoara, ROMÂNIA
tel.:0254-682811, 682911, 682800  fax:0254-682911
e-mail: primaria.blajeni@gmail.com
website: www.blajeni.ro

>>> actualizez

FORMULARUL DE CONTACT

Dacă toate datele vor fi complete și reale, în scurt timp veți primi un răspuns la mesajul dumneavoastră

Subiectul trebuie să prezinte foarte clar scopul corespondenței dumneavoastră
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

Programul de lucru

– luni 08:00 – 16:00
– marți 08:00 – 16:00
miercuri 08:00 – 18:30
– joi 08:00 – 16:00
– vineri 08:00 – 16:00


>>> actualizez

Programul cu publicul

– luni, marți, joi 08:00 – 14:00
– miercuri 08:00 – 17:30
– vineri 08:00 – 13:00

>>> actualizez

Programul de audiențe

Primar: vineri 09:00 – 13:00
Viceprimar: miercuri 10:00 – 14:00
Secretarul general al UAT: luni 10:00 -14:00


>>> actualizez

FORMULAR DE SOLICITARE AUDIENȚĂ

Acest formular vă ajută să solicitați audiență la conducerea Primăriei. Dacă toate datele vor fi complete și reale, în scurt timp veți fi contactat pentru definitivarea solicitării dumneavoastră

First
Last
Solicit audiență la:
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

Lista documentelor care se eliberează la cerere

 • Adeverințe pentru obținerea la Poliție a Cărții de Identitate (solicitanții trebuie să prezinte Cartea de Identitate veche, carte de identitate a proprietarului locuinței și cerere tip de eliberare adeverință – se obține de la Primărie)
 • Adeverințe de șomaj
 • Adeverințe bursă socială
 • Adeverințe pentru solicitare rechizite școlare
 • Adeverințe ENEL
 • Adeverințe APIA (solicitanții trebuie să prezinte acte doveditoare teren dacă sunt modificări față de anul precedent)
 • Adeverințe pentru subvenție animale
 • Adeverințe pentru obținere fonduri europene
 • Adeverințe pentru subvenție motorină
 • Adeverințe de venit agricol
 • Adeverințe pentru ajutor social / Formularul cerere și declarație pentru obținere ajutor social (doc) , (pdf)
 • Adeverințe pentru alocație de susținere a familiei (vezi aici și documente specifice ajutorului social)
 • Adeverințe pentru ajutor încălzire (vezi aici și documente specifice ajutorului social)
 • Adeverințe pentru ApaProd
 • Adeverințe pentru marcare lemne la Ocolul Silvic
 • Adeverințe pentru obținere norme CAP la Casa de Pensii
 • Adeverințe pentru notar
 • Adeverințe pentru despăgubiri provocate de secetă, pagube produse de animalele sălbatice
 • Adeverințe pentru Registrul Comerțului
 • Adeverințe DAJ pentru tăiere nuci
 • Adeverințe pentru judecătorie
 • Adeverințe pentru deducere impozit
 • Atestare producător
 • Carnete de comercializare
 • Copie de pe Registru Agricol

>>> actualizez lista

Actele necesare pentru solicitarea diverselor servicii publice, adeverințe sau alte înscrisuri

Actele necesare pentru solicitare servicii de ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Conditiile si actele necesare pentru obtinerea ajutorului social

Actele necesare pentru obtinerea ajutorului social Potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, familiile şi persoanele singure au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială. Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Potrivit art. 4 alin. […]

Continuă să citești

Acte pentru obținerea alocației de stat pentru copii

Condițiile de acordare a alocaţiei de stat pentru copii Alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetăţeni români, fără discriminare, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 […]

Continuă să citești

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de indemnizatie/stimulent crestere copil

Cerere tip – Cerere acordare indemnizatie sau stimulent (pdf 2MB); Actul de identitate al solicitantului – copie xerox; Certificatul de naştere al copilului – copie xerox; Livretul de familie – copie xerox; Adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte că a realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse […]

Continuă să citești

Acte necesare pentru SERVICII COPII

Documente preluate de pe pagina Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara https://www.dgaspchd.ro/ Acte necesare în vederea evaluării complexe a copiilor cu handicap Acte necesare pentru obtinerea cardului european de dizabilitate – informatii utile si cerere tip Acte necesare în vederea evaluării persoanelor care solicită măsură de protecție specială – plasament la rude/alte familii Acte necesare în vederea […]

Continuă să citești

DOCUMENTE DOVEDITOARE PENTRU SOLICITAREA ALOCAŢIEI DE STAT PENTRU COPII

  –  Originalul şi copia certificatului de nastere al copilului; –  Originalul şi copia actului de identitate al reprezentantului legal; –  Documentele din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal, în copie, care pot fi, după caz, următoarele: livretul de familie; hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului în caz de divorţ; […]

Continuă să citești

Acte necesare pentru indemnizatie/stimulent crestere copil pentru PFA, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale

cerere tip – Cerere acordare indemnizatie sau stimulent ; adeverința eliberata de Casa  de Asigurări Sociale – din care să rezulte dacă solicitanta are dreptul la concediu de maternitate și perioada plătită (sau dacă nu are dreptul) adeverința de suspendare a activității copie după autorizația de funcționare sau certificatul de înmatriculare la Registrul comerțului decizie de impunere […]

Continuă să citești

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de indemnizatie/stimulent crestere copil

Cerere tip – Cerere acordare indemnizatie sau stimulent; Actul de identitate al solicitantului – copie xerox; Certificatul de naştere al copilului – copie xerox; Livretul de familie – copie xerox; Adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte că a realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe […]

Continuă să citești

Formulare pentru solicitare servicii sociale

3.2.DECLARATIE-PE-PROPRIE-RASPUNDERE-pentru-supliment cerere-supliment anexa_cerere_tip declaratia_pe_propria_raspundere_a_solicitantului 2.Model-adeverinta-anexa-2 cerere_indemnizatie_model_iunie_2016 cerere_indemnizatie_sau_stimulent_crestere_copil Anexa 1 pentru alocație de stat – UE Cerere-pentru-acordare-alocatie-de-stat-pentru-copil cerere_ajutor_social Acte necesare pentru intocmirea dosarului de indemnizatie/stimulent crestere copil Acte necesare pentru indemnizatie/stimulent crestere copil pentru PFA, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale Acte pentru alocația de stat pentru copii Acte necesare pentru ajutorul pentru încălzire Conditii si acte necesare […]

Continuă să citești

Acte necesare pentru internarea în unităţile de asistenţă socială Cămin pentru Persoane Vârstnice (CPV)

Informații preluate de pe pagina Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara https://www.dgaspchd.ro/ Cerere de internare – înregistrată la primăria în a cărei raza teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap – Anexa 1 (pdf 39KB) (doc 33KB) Declaraţie în scris a persoanei vârstnice cu privire la acordul / refuzul privind internarea într-un centru […]

Continuă să citești

Acte necesare pentru SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ – ADULȚI

Documente preluate de pe pagina Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara https://www.dgaspchd.ro/ Acte necesare pentru internarea într-un centru rezidențial pentru persoane adulte cu handicap Acte necesare pentru admiterea într-un centru de zi Acte necesare în vederea evaluării complexe a persoanelor adulte cu handicap Acte necesare pentru acordarea rovignetelor Acte necesare pentru acordarea drepturilor de […]

Continuă să citești

Acte necesare pentru SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ – COPII

Documente preluate de pe pagina Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara https://www.dgaspchd.ro/ Acte necesare în vederea evaluării complexe a copiilor cu handicap Acte necesare pentru obtinerea cardului european de dizabilitate – informatii utile si cerere tip Acte necesare în vederea evaluării persoanelor care solicită măsură de protecție specială – plasament la rude/alte familii Acte necesare în vederea […]

Continuă să citești

Actele necesare pentru adopții

Actele necesare pentru adopții Acte necesare pentru adopții Documente preluate de pe pagina Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara https://www.dgaspchd.ro/ Acte necesare pentru atestat familie/persoana aptă să adopte Procedura contactare adoptat/rude biologice >>> Actualizez pagina

Continuă să citești

Documente doveditoare pentru solicitarea alocației de stat pentru copii

Documente doveditoare pentru solicitarea alocației de stat pentru copii –  Originalul şi copia certificatului de nastere al copilului; –  Originalul şi copia actului de identitate al reprezentantului legal; –  Documentele din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal, în copie, care pot fi, după caz, următoarele: livretul de familie; hotărârea judecătorească […]

Continuă să citești

Actele necesare acordării dreptului la alocație de plasament

Actele necesare acordării dreptului la alocație de plasament  Cerere tip pentru acordarea alocatiei de plasament (pdf 87Kb) Lista copiilor aflati in plasament/plasament in regim de urgenta/tutela(pdf 56Kb) Copia actului de identitate al beneficiarului Copia certificatului de nastere al copilului ori a actului de identitate al acestuia in cazul in care copilul a implinit varsta de […]

Continuă să citești

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de asistent personal

Dosarul trebuie să conțină: cererea de angajare; acte de stare civilă pentru insoţitor: certificat de naştere, buletin de identitate, certificat de căsătorie (xerocopii); acte de stare civilă pentru persoana cu handicap: certificat de naştere, buletin de identitate, certificat de căsătorie (xerocopii); actul de examinare medicală emis de o instiţutie sanitară competentă, potrivit legii (analizele insoţitorului) […]

Continuă să citești

Acte necesare petru persoanele care solicita stimulentul de insertie dupa ce au beneficiat de indemnizatie cresterea copil in cazul in care acestea au contracte civile

CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A CELUILALT PARINTE DOCUMENT DIN CARE REZULTA DATA RELUARII ACTIVITATII INDEPENDENTE SAU AGRICOLE- (FORMULARUL 070,020 SAU ALT DOCUMENT ELIBERAT DE AUTORITATEA COMPETENTA) DECLARATIA TIP A TITULARULUI CARTILE DE IDENTITATE ALE AMBILOR SOTI CERTIFICATELE DE NASTERE ALE TUTUROR COPIILOR AFLATI IN INTRETINERE DOSAR PLIC ALTE DOCUMENTE DACA ESTE […]

Continuă să citești

Acte necesare pentru persoanele care solicita stimulentul de insertie dupa ce au beneficiat de indemnizatie cresterea copil in cazul in care acestea au contracte de munca

CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A CELUILALT PARINTE ADEVERINTA ELIBERATA DE ANGAJATOR DIN CARE REZULTA DATA LA CARE SI-A RELUAT ACTIVITATEA SAU COPIE DUPA DECIZIA DE RELUARE ACTIVITATE SAU COPIE DUPA ACTUL ADITIONAL DE RELUARE ACTIVITATE-CONFORMA CU ORIGINALUL. DECLARATIA TIP A TITULARULUI CARTILE DE IDENTITATE ALE AMBILOR SOTI CERTIFICATELE DE NASTERE ALE TUTUROR COPIILOR […]

Continuă să citești

Acte necesare pentru persoanele care solicită direct stimulentul de inserție în cazul în care acestea au reânceput activitatea și realizează venituri profesionale

CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A CELUILALT PARINTE ADEVERINTA ELIBERATA DE ANGAJATOR-(ANEXA 2)- PENTRU PERSOANELE CARE AU CONTRACTE DE MUNCA ADEVERINTA TIP IN CAZUL PERSOANELOR CERE SUNT ELEVE,STUDENTE DECLARATIA TIP A TITULARULUI DECLARATIA TIP A SOTIEI IN CAZUL IN CARE ESTE CASNICA, ELEVA , STUDENTA ADEVERINTA DE LA LOCUL DE MUNCA AL […]

Continuă să citești

Acte necesare pentru persoanele care au venituri din activități independente-activități agricole

DOSARUL DE INDEMNIZATIE TREBUIE SA CONTINA: CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A CELUILALT PARINTE DECIZIE DE IMPUNERE ANUALA, DECIZIE DE PLATI ANTICIPATE SAU ADEVERINTE ELIBERATE DE CATRE ADMINISTRATIA FINANCIARA, ADEVERINTE ELIBERATE DE FIRMELE CU CARE S-AU INCHEIAT CONTRACTE CIVILE- DECLARATIA TIP A TITULARULUI CU VENITURILE REALIZATE SI OBLIGATIVITATEA DE A PREZENTA IN […]

Continuă să citești

Acte necesare pentru persoanele care solicita direct stimulentul de insertie in cazul in care acestea au contracte civile

DOSARUL TREBUIE SA CONTINA: CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A CELUILALT PARINTE DECIZIE DE IMPUNERE ANUALA, DECIZIE DE PLATI ANTICIPATE SAU ADEVERINTE ELIBERATE DE CATRE ADMINISTRATIA FINANCIARA, ADEVERINTE ELIBERATE DE FIRMELE CU CARE S-AU INCHEIAT CONTRACTE CIVILE- DECLARATIA TIP A TITULARULUI CU VENITURILE REALIZATE SI OBLIGATIVITATEA DE A PREZENTA IN ANUL URMATOR […]

Continuă să citești

Acte necesare dosar de indemnizatie pentru persoanele care au contracte de muncă, sunt elevi sau studenți

DOSARUL DE INDEMNIZATIE TREBUIE SA CONTINA: CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A CELUILALT PARINTE ADEVERINTA ELIBERATA DE ANGAJATOR-(ANEXA 2)- PENTRU PERSOANELE CARE AU CONTRACTE DE MUNCA ADEVERINTA ELIBERATA DE AJOFM-(ANEXA 2)- – PENTRU PERSOANELE AFLATE IN SOMAJ ADEVERINTA TIP IN CAZUL PERSOANELOR CERE SUNT ELEVE,STUDENTE DECLARATIA TIP A TITULARULUI DECLARATIA TIP A […]

Continuă să citești

Documentele necesare vânzărilor de terenuri în extravilan

♦  Cerere (Primarie)
♦  Oferta de Vanzare (Primarie)
♦  Copie B.I/C.I
♦  Acte doveditoare obtinere teren (contract de vanzare,mostenire, etc)
♦  Extras de Carte Funciara (Oficiul de Cadastru Hateg)
♦  Extras de Plan Cadastral si Plan de Ansamblu (Oficiul de Cadastru Hateg)
♦  Certificat Fiscal (Primarie)

>> Actualizez lista

Posted in TOATE DOCUMENTELE PUBLICE.

Documente necesare în vederea înmatricularii-radierii unui vehicul sau autovehicul

Persoane juridice
– Declaratie de impunere
– Factura Fiscala sau Contract de Vanzare Cumparare
– Certificat de inregistrare la Registrul Comertului
– Cartea de identitate a autovehicului


Persoane fizice
– Declaratie de impunere
– Contract de vanzare-cumparare sau factura fiscala
– Cartea de identitate a autovehicului
– Copie de buletin de identitate sau cartea de identitate a Propietarului


Radieri
– Certificat de radiere Deva
– Declaratie ca nu este pe domeniul public
– Adeverinta casare


tel.:0254-682811, 682911, 682800  fax:0254-682911

e-mail: primaria.blajeni@gmail.com

website: www.blajeni.ro

>>> actualizez lista

Posted in Actele necesare.

Documente necesare în vederea stabilirii unor TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE

Acte necesare pentru declararea terenurilor

♦ ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR Declaraţie tip (doc), (pdf), privind stabilirea impozitului pe teren datorat de persoane fizice vizată de către Serviciul Revendicări, Fond Funciar şi Registru Agricol, privind zona de incadrare şi/sau categoria de folosinţă a terenului  Act de dobandire (contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărare judecătorească irevocabilă, act de partaj, […]

Continuă să citești

Actele necesare pentru declararea imobilelor și anexelor

♦  ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA APARTAMENTELOR Declaraţie tip (doc), (pdf) completată la secţiunile care revin contribuabilului;  Act de dobandire (contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărare judecătorească irevocabilă, act de partaj etc.);  Certificat de performanţă energetică (doar pentru imobilele dobandite prin contractele de vanzare-cumpărare); Buletin/Carte de identitate proprietari; DOSAR PLIC. ♦ ACTELE NECESARE […]

Continuă să citești

SCOATEREA DIN EVIDENŢA FISCALĂ A TERENURILOR ŞI CLĂDIRILOR

♦ ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENŢA FISCALĂ A TERENURILOR ŞI CLĂDIRILOR Declaraţie tip (doc), (pdf) completată la secţiunile care revin contribuabilului;  Act de instrăinare: (ex.contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, sentinţă irevocabilă, act de adjudecare etc.) (In cazul clădirilor demolate: Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de desfinţare (demolare) anregistrat la Serviciul Autorizări Construcţii la care se […]

Continuă să citești

ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENŢA FISCALĂ a mijloacelor de transport

Declaraţie tip (doc), (doc) completată la secţiunile care revin contribuabilului;  Act de instrăinare: (ex.contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, sentinţă irevocabilă etc.); Document din care sa reiasă că mijlocul de transport a fost dezmembrat, in condiţiile Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de dezmembrare a vehiculelor uzate; Adeverinţă eliberată de autorităţile competente […]

Continuă să citești

ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ

♦ ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ –          CERERE TIP (doc) (pdf)  Alte documente in functie de situatie: extras Carte Funciara  vanzare/donaţie, intabulare, ipotecă clădiri/terenuri: BI/CI in original si copie  vanzare mijloace transport: BI/CI in original si copie, contract vanzare-cumpărare; dacă este cazul – carte identitate vehicul RAR; succesiune: BI/CI in original si copie, certificat de deces; […]

Continuă să citești

Documente necesare pentru STAREA CIVILĂ

Eliberarea certificatelor de stare civilă

Certificatele de stare civilă se eliberază la cerere, persoanei îndreptăţite, personal, prin împuternicit cu procură specială. Certificatul de naştere se eliberază titularului actului sau persoanei împuternicite cu procură specială, pentru persoanele de peste 18 ani posesoare de acte de identitate. Actul de identitate trbuie să fie în termen de valabilitate. Pentru minorii care nu au acte […]

Continuă să citești

Acte necesare în vederea înregistrării nasterii unui nou-născut

ATENŢIE ! părinţii care nu declară/ înregistrează, în termenele legale, naşterea copiilor, sunt pasibili de amendă cuprinsă între 50 – 150 lei. Înregistrarea naşterii copilului se face, de oricare dintre părinţi, pe baza declaraţiei verbale dată în faţa ofiţerului de stare civilă din localitatea în care s-a produs evenimentul şi a următoarelor documente: CERTIFICATUL MEDICAL […]

Continuă să citești

Acte necesare în vederea înregistrării decesului

Certificatul medical constatator al decesului întocmit pe formular tip. Actul de identitate al decedatului. Certificat de nastere şi de căsătorie, după caz. Actul de identitate al declarantului, original şi fotocopie. Întocmirea actului de deces se face la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor în a cărei rază s-a produs decesul. Declararea decesului se face […]

Continuă să citești

Eliberarea certificatelor de stare civilă

<p></p> Certificatele de stare civilă se eliberază la cerere, persoanei îndreptăţite, personal, prin împuternicit cu procură specială. Certificatul de naştere se eliberază titularului actului sau persoanei împuternicite cu procură specială, pentru persoanele de peste 18 ani posesoare de acte de identitate. Actul de identitate trbuie să fie în termen de valabilitate. Pentru minorii care nu au […]

Continuă să citești

Înregistrarea căsătoriei

DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE se face împreună personal de către viitorii soţi, în scris, în faţa ofiţerului de stare civilă, la sediul primăriei de domiciliu sau de reședința a unuia dintre soți. * VÂRSTA minimă la căsătorie este 18 ani, atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi. Declarația de căsătorie se depune cu 10 zile calendaristice […]

Continuă să citești

Acte necesare in vederea încheierii casatoriei

Înainte de încheierea căsătoriei trebuie depus formularul Declarație de căsătorie care se publică la intrarea în sediul primăriei și pe pagina web a instituției. Declaratia de casatorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris. Odată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele acte: Documentul cu care se face dovada identităţii, în original […]

Continuă să citești

Actele necesare minorului care a împlinit vârsta de 16 ani și dorește să se căsătorească

Atenţie!: *Înregistrarea cererii/declaraţiei de căsătorie se va face numai după primirea Dispoziţiei de autorizare a  căsătoriei /Sentinței judecătorești de la Instanţa de Tutelă (Judecătorie) de la domiciliul minorului. ** În situaţia în care minorul are doar reşedinţă (domiciliul flotant) pe raza comunei Sarmizegetusa, va prezenta autorizarea pentru încheierea căsătoriei eliberată de către Instanţa de Tutelă […]

Continuă să citești

Formulare online

De aici puteți descărca formulare tipizate în format editabil și printabil. Formularele completate le puteți expedia pe adresa primăriei, prin poșta electronică

Formulare de asistență socială

Formulare de asistență socială

 1. Cerere pentru acordarea alocatiei complementare/ alocatie de sustinere pentru familia monoparentala(pdf 1,42MB)
 2. Model de cerere pentru drepturi la asistență socială : ajutor social/ alocatie pentru sustinerea familiei/ ajutor pentru incalzire (pdf 1,74MB)
 3. Model de cerere pentru modificarea de acordare a unor drepturi (pdf 833KB)
 4. Cerere pentru acordarea unui ajutor de urgență (pdf 820KB)
 5. CERERE ALOCATIE DE STAT MINORI MODEL (doc)  Acordul de prelucrare a datelor (doc 13Kb)
 6. BORDEROU privind solicitările de acordare a indemnizaţiei de creştere a copilului (pdf 75KB)
 7. Model de cerere pentru majorarea indemnizației suplimentare (pdf 32KB).
 8. Model de cerere de acordare a indemnizației de creștere a copilului (pdf 2,12MB)
 9. Anexa 2 – Adeverinta indemnizație de creștere a copilului
 10. Model de cerere pentru drepturile postnatale (lăuzia) (pdf 22 KB)
 11. Model de declarație a veniturilor pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului (pdf 62 KB)
 12. Model de declaratie pentru solicitarea stimulentului de inserție (pdf 56KB)
 13. Declarația de venituri din activități independente (pdf 22KB)
 14. Model declarație a îndeplinirii condițiilor pentru obținere a concediului și indemnizației pentru creșterea copiulului (pdf 76KB)
 15. Model de cerere pentru acordarea indemnizației de copil (pdf 26 KB)
 16. Model de solicitare suplimentară de informații (actualizata) pdf 99KB
 17. Cerere acordare alocatie de stat (pdf 91KB)
 18. Cerere modificari aferente alocatiei de stat (pdf 56KB)
 19. Cerere de transfer alocatie de stat (pdf 46KB)
 20. Cerere alocatie de stat tineri peste 18 ani (pdf 32KB)
 21. Adeverinta angajator – venituri realizate (pdf 146KB)
 22. Cerere majorare indemnizatie (pdf 37KB)
 23. Declaratie pe proprie raspundere vechime in munca (pdf 48KB)
 24. Declaratie solicitare stimulent de insertie (pdf 56KB)
 25. Cerere actualizare modalitate de plata – mandat postal sau cont bancar (pdf 35KB)
 26. Cerere acordare alocatie de plasament (pdf 87KB)
 27. Anexa lista copii aflati in plasament (pdf 56KB)
 28. Cerere Formulare Europene- declaratie pe proprie raspundere ( obtinere adeverinta, suspendare alocatie) pdf 39KB
 29. Cerere reluare plata alocatie de stat in Romania (pdf 39KB)
 30. SOLICITARE SUPLIMENTARĂ DE INFORMAŢII
  Acest formular se utilizează pentru solicitarea alocaţiei de stat pentru copii sau/şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului , respectiv a stimulentului lunar, pentru unul sau mai mulţi copii.
 31. Formular European E401 (pdf 162KB)E402 (pdf 301KB)E405 (pdf 131KB) si E411 (pdf 119KB).
 32. Cerere acordare indemnizatie pe perioada concediului de acomodare (pdf 58KB)documente necesare (pdf 49KB).
 33. Cerere acordare indemnizatie de hrana pentru adulti (pdf 76KB)
 34. Cerere acordare indemnizatie de hrana pentru copii (pdf 77KB)
 35. Cerere mostenitor ridicare de la Oficiul Postal a  prestatiilor sociale cuvenite decedatului (pdf 50KB)
 36. Declaratie pe proprie raspundere mostenitor ridicare prestatii sociale (pdf 65KB)
 37. Cerere acordare restante prestatii sociale pentru persoane cu handicap (pdf 90KB)acte necesare (pdf 39KB)
 38. Cerere simpla eliberare adeverinta (pdf 64KB)
 39. Cerere acordare restante prestatii sociale persoana TBC (pdf 90KB),
 40. Declaratie pe proprie raspundere mostenitor ridicare prestatii sociale persoana decedata diagnosticata cu TBC (pdf 75KB)acte necesare (pdf 29KB)
 41. Cerere eliberare adeverinta , fisa plati, decizie (pdf 78KB)
 42. Cerere acordare ajutor de incalzire 2021 format electronic

>>> Actualizează lista

Posted in Formulare de asistenta sociala.

Formulare pentru publicarea anunțurilor de vânzare terenuri în extravilan

Formulare pentru obținerea CERTIFICATULUI DE URBANISM și AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

♦  Model de cerere pentru emitere autorizație de construire/desființare (formularul F8) (doc) (273KB)  (pdf) (106KB)
♦  Model Autorizație de construire/desființare (formular F11) (PDF) (122KB)
♦  Model Certificat de urbanism (formular F6) (pdf) (129KB)
♦  Model Formular de comunicare începerea construcțiilor (formular F13) (doc) (54KB)  (pdf) (82KB)
♦  Model Formular de comunicare începerea execuției lucrărilor către Inspectoratul în Construcții (formular F14) (doc) (52KB))  (pdf) (84KB)
♦  Model de Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare (doc) (52KB) (pdf) (72KB)
♦  Model de Formular pentru comunicare privind încheierea execuției lucrărilor (formularul F15) (doc) (54KB) (pdf) (83KB)
♦  Model de Formular pentru comunicare privind încheierea execuției lucrărilor către Inspectoratul în Construcții (formularul F16) (doc) (53KB) (pdf) (84KB)
♦  Model pentru panou de identificare a investiției și proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor (pdf) (583KB)

 

Cum obținem Certificatul de urbanism și Autorizația de construire?

Pasul 1. Completează cererea tip  – descarcă aici formularul de cerere (formularul F1) (doc) (33KB), (pdf) (69 KB)

Pasul 2. Pregătește actele de proprietate (contract de vanzare cumparare extras carte funciara in original)

Pasul 3. Documentatia tehnica necesară:
Memoriu explicativ (partea scrisă), un exemplar care va conține:
a) Plan de incadrare in zona
b) Plan de situatie vizat de OCPI Hunedoara, intocmit de catre un topograf autorizat (pe planul de situatie trebuie trecute toate distanțele de la toti vecini.
c) Plan cadastral de pe ortofotplan de la OCPI .

Prin certificatul de urbansim se vor solicita anumite avize, anexate la cererea pt. emiterea autorizatiei de construire.

Certificatul de urbanism este o operatiune administrativă care are rolul de a informa autoritățile locale despre regimul juridic, regimul tehnic si economic al imobilului despre a carei situatie este vorba.

Pasul 4. Dovada achitarii taxei pentru emiterea certificatului de urbanism – se stabilește în functie de suprafața terenului.

>>> Actualizare listă

Posted in TOATE DOCUMENTELE PUBLICE.

Lista formularelor tipizate pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale

 1. ITL 001, Declarație impozit pe clădiri persoane fizice (doc), (pdf)
 2. ITL 002 Declarație impozit pe clădiri persoane juridice (doc)  (pdf)
 3. ITL 003 Declarație impozit pe teren persoane fizice (doc)(pdf)
 4. ITL 004 Declarație impozit pe teren pentru persoane juridice (doc)  (pdf)
 5. ITL 005 Declaraţie tip privind declararea mijloacelor de transport pentru persoane fizice și juridice (doc), (pdf
 6. ITL 006 privind declararea mijloacelor de transport de peste 12 tone, pentru persoane fizice și juridice (doc)(pdf) 
 7. ITL 007 privind declararea mijloacelor de transport pe apă, pentru persoane fizice și juridice (doc)(pdf)
 8. ITL 008 Decizia de impunere pentru persoane fizice (doc)  (pdf)
 9. ITL 009 Decizia de impunere pentru persoane juridice (doc)  (pdf)
 10. ITL 010 Cerere de eliberare certificat fiscal persoane fizice (doc) (pdf)
 11. ITL 011 Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice (doc)  (pdf)
 12. ITL 012 Cerere de eliberare certificat fiscal persoane juridice (doc)  (pdf)
 13. ITL 013 Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice (doc)   (pdf)
 14. CERERE SCUTIRE PERSOANE JURIDICE
 15. CERERE SCUTIRE PERSOANE FIZICE
 16. ITL 014 Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate pentru persoane juridice (doc)   (pdf)
 17. ITL 015 Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate pentru persoane fizice (doc),  (pdf)
 18. Declaraţie – cerere de scoatere din evidența fiscală a mijloacelor de transport (doc)(pdf)
 19. Declaraţie tip de scoaterea din evidențele fiscale a clădirilor și terenurilor (doc), (pdf)
 20. Împuternicire pentru scoaterea Certificatului de atestare fiscală (doc)  (pdf)

>>> Actualizez lista

Posted in TOATE DOCUMENTELE PUBLICE.

Formulare pentru Registrul Agricol