Acte necesare în vederea înregistrării decesului

  • Certificatul medical constatator al decesului întocmit pe formular tip.
  • Actul de identitate al decedatului.
  • Certificat de nastere şi de căsătorie, după caz.
  • Actul de identitate al declarantului, original şi fotocopie.

Întocmirea actului de deces se face la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor în a cărei rază s-a produs decesul.

Declararea decesului se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei. în acest termen se cuprind atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.

In cazul in care decesul nu a fost declarat in termen, intocmirea actului de deces se face cu aprobarea Parchetului.

>>> Actualizez lista

Posted in Documente de stare civila.