Înregistrarea căsătoriei

DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE
se face împreună personal de către viitorii soţi, în scris, în faţa ofiţerului de stare civilă, la sediul
primăriei de domiciliu sau de reședința a unuia dintre soți.

* VÂRSTA minimă la căsătorie este 18 ani, atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi.

Declarația de căsătorie se depune cu 10 zile calendaristice înainte de încheierea căsătoriei. 

ATENȚIE! Căsătoria se oficiază FIX la expirarea termenului de 10 zile – calendaristice – în care se
cuprinde atât ziua când a fost depusă declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
Cei care doresc să se căsătorească sâmbăta trebuie să depună obligatoriu actele în ziua de joi, cu fix 10 zile înainte de data căsătoriei.

LA OFICIEREA CĂSĂTORIEI atat sotii cat si cei doi martori (naşii/orice persoane majore) vor prezenta obligatoriu ofiţerului de stare civilă actele de identitate aflate în termenul de valabilitate.
* Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.

În vederea căsătoriei veţi depune la starea civilă următoarele DOCUMENTE:

 • ACTELE DE IDENTITATE (C.I, B.I, C.I.P, Pașaport, CRDS) aflate în termenul de valabilitate atât la depunere (înainte cu 10 zile calendaristice de căsătorie) cât şi la oficierea căsătoriei (în original şi copie)
  * ATENȚIE! Actele de identitate și Certificatele de stare civilă, trebuie să nu fie deteriorate
 • CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE VIITORILOR SOȚI (în original şi copie xerox)
 • CERTIFICATELE MEDICALE PRENUPŢIALE (eliberate de medicul de familie)
  * ATENȚIE! Certificatele medicale sunt valabile doar 14 zile de la emitere, în acest termen sunt incluse şi cele 10 zile până la căsătorie şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate/nu se poate căsători.

Doar după caz trebuie prezentate:

 • SENTINŢA DE DIVORŢ obligatoriu cu ștampila RĂMASĂ DEFINITIVĂ (original și copie) pentru persoanele care au mai fost căsătorite și au statutul civil de persoane divorțate
 • SENTINȚA DE ÎNCREDINȚARE A COPIILOR MINORI RĂMASĂ DEFINITIVĂ (original si copie)
 • CERTIFICATUL DE DECES ŞI DE CĂSĂTORIE CU FOSTUL SOŢ (in original si copie) pentru persoanele care au mai fost căsătorite, soțul/soția a decedat și au statutul civil de persoane văduve
 • LIVRETUL DE FAMILIE – pentru cei care dețin un astfel de document
 • CONVENŢIA MATRIMONIALĂ încheiată la Biroul Notarului Public cu privire la Regimul Matrimonial ales
  * doar în cazul alegerii de către cei doi soţi a regimului separaţiei de bunuri sau comunităţii convenţionale.

CETĂŢENII CARE ÎŞI SCHIMBĂ NUMELE ÎN URMA CĂSĂTORIEI

Conform art. 53 din HG 64/2011, după încheierea căsătoriei, ofiţerul de stare civilă este obligat în ziua nunţii să anuleze cartea de identitate a soţului care îşi schimbă numele de familie prin căsătorie.

Anularea se face prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada de valabilitate, fapt care duce la imposibilitatea
legitimării în cazul unei călătorii în străinătate, imediat după nuntă.

* ATENŢIE! Cetăţenii care intenţionează să călătorească în străinătate imediatdupă nuntă (în luna de miere) – şi care îşi schimbă numele în urma căsătoriei, le indicăm să posede/ori să solicite până la nuntă paşaport valabil sau să îşi amâne călătoria până la obţinerea unei noi cărţi de identitate pe noul nume, întrucât ofițerul de stare civilă
la căsătorie va anula buletinul celui care își schimbă numele prin tăierea colțului în care este înscrisă valabilitatea.

NUMELE
Viitorii soţi pot conveni:
– să îşi pãstreze numele lor dinaintea cãsãtoriei, sã ia numele unuia sau altuia dintre ei ori numele lor reunite.
– de asememenea au posibilitatea ca un soț să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite.

E BINE DE ŞTIUT

Cum semnăm actele în momentul încheierii căsătoriei

 • Actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care s-au învoit să-l poarte în
  timpul casătoriei.
 • Martorii la căsătorie
  – martorii atestă faptul că soţii şi-au exprimat consimţământul personal şi liber;
  – nu pot fi martori la încheierea căsătoriei cetăţenii care nu înţeleg limba vorbită (fără traducător
  autorizat) incapabilii, precum şi cei care din cauza unei deficienţe psihice sau fizice nu sunt apţi să
  ateste faptele;
  – martorii pot fi: rude sau afini, indiferent de grad, prieteni cu oricare dintre viitorii soţi, care au
  împlinit 18 ani.

Celebrarea căsătoriei

 • La data şi ora stabilită viitorii soţi se vor prezenta împreună la locul în care se încheie căsătoria,
  pentru a-şi da consimţământul la aceasta, în mod public, în prezenţa a 2 martori, în faţa ofiţerului de
  stare civilă;
 • Atât cei 2 miri cât şi cei 2 martori(naşii) vor avea la ei actele de identitate.

Momentul încheierii căsătoriei

 • Căsătoria este încheiată în momentul în care, după ce ia consimţământul fiecăruia dintre viitorii soţi,
  ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi.
 • Ce se întâmplă cu cartea de identitate:
  – La căsătorie ofiţerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soţului care îşi schimbă numele
  de familie prin căsătorie – anularea se face prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada de
  valabilitate;
  – Persoana a cărui act de identitate este anulat are obligaţia să solicite eliberarea unui nou act de
  identitate, în termen de 15 zile de la căsătorie – sub sancţiunea amenzii;
  – Celor care doresc să călătorească imediat după nuntă le indicăm să posede paşaport valabil.

Prevederi importante din Codul civil

 • Familia
  Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora, precum şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea şi educarea copiilor lor.
  Familia are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului.
  Statul este obligat să sprijine, prin măsuri economice şi sociale, încheierea căsătoriei, precum şi dezvoltarea şi consolidarea familiei.
  Prin soţi se înţelege bărbatul şi femeia uniţi prin căsătorie.
 • Căsătoria
  Căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată în condiţiile legii.
  Bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători în scopul de a întemeia o familie.
  Celebrarea religioasă a căsătoriei poate fi făcută numai după încheierea căsătoriei civile.
  Căsătoria încetează prin decesul sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi.
  Căsătoria poate fi desfăcută prin divorţ, în condiţiile legii.
 • Luarea deciziilor de către soţi, îndatoririle soţilor
  Soţii îşi datorează reciproc respect, fidelitate şi sprijin moral.
  Ei au îndatorirea de a locui împreună. Pentru motive temeinice, ei pot hotărî să locuiască separat.
 • Limba în care se încheie căsătoria
  Oficierea căsătoriei se face în limba română.
  Opţional, în limba maghiară, numai dacă ofiţerul de stare civilă desemnat să încheie căsătorii
  cunoaşte limba maghiară. Căsătoria se încheie în limba română şi va fi tradusă într-o limbă străină, prin
  intermediul unui traducător autorizat în România, pe cheltuiala mirilor, atunci când unul dintre viitorii
  soţi nu înţelege cele ce urmează a fi spuse de ofiţerul de stare civilă.

>>> actualizez documentul

Posted in Documente de stare civila.