Decorativ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLĂJENI

Blăjeni, str. Principală nr.85, cod postal 337085
județul Hunedoara, ROMÂNIA
tel.:0254-682811, 682911, 682800  fax:0254-682911
e-mail: primaria.blajeni@gmail.com
website: www.blajeni.ro

>>> actualizez

Regulamentul de Organizare și Funcționare

ROF Consiliul Local

Anunțuri de convocare la ședința Consiliului Local

Acest spațiu este dedicat publicării anunțurilor de convocare a Consiliului Local la ședință

Proiecte de Hotărâre și Hotărâri ale Consiliului Local adoptate

Minuta și Proces-verbale de ședință

MEMBRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BLĂJENI
legislatura 2020-2024

 1. Bucur Marcel
 2. Duma Eusebiu-Ion
 3. Jurca Adrian Nicolae
 4. Luț Voicu
 5. Marcu Constantin Florin
 6. Neag Ioan
 7. Raț Nicolae
 8. Pătrui-Sergiu Nicolae
 9. Stânga Mircea Ioan

>>> actualizez lista

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local
pentru anul 2019

În acest spațiu vot fi publicate declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local

 1. Bucur Marcel
  declarația de avere / interese
 2. Duma Eusebiu-Ion
  declarația de avere / interese
 3. Jurca Adrian Nicolae
  declarația de avere / interese
 4. Luț Voicu
  declarația de avere / interese
 5. Marcu Constantin Florin
  declarația de avere / interese
 6. Neag Ioan
  declarația de avere / interese
 7. Raț Nicolae
  declarația de avere / interese
 8. Pătrui-Sergiu Nicolae
  declarația de avere / interese
 9. Stânga Mircea Ioan
  declarația de avere / interese

>>> actualizez lista

 

Raportul anual de activitate al consilierilor locali