Decorativ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLĂJENI

Blăjeni, str. Principală nr.85, cod postal 337085
județul Hunedoara, ROMÂNIA
tel.:0254-682811, 682911, 682800  fax:0254-682911
e-mail: primaria.blajeni@gmail.com
website: www.blajeni.ro

>>> actualizez

Regulamentul de Organizare și Funcționare

ROF Consiliul Local

Proiecte de Hotărâre ale Consiliului Local

Registrul privind consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele Hotărârilor autorității deliberative și ale proiectelor autorității executive

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate

Minute și Proces-verbale de ședință

MEMBRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BLĂJENI
legislatura 2020-2024

  1. Bucur Marcel
  2. Duma Eusebiu-Ion
  3. Jurca Adrian Nicolae
  4. Luț Voicu
  5. Marcu Constantin Florin
  6. Neag Ioan
  7. Raț Nicolae
  8. Pătrui-Sergiu Nicolae
  9. Stânga Mircea Ioan

>>> actualizez lista

Declarațiile de avere ale membrilor CL

Declarațiile de interese ale membrilor CL

Raportul anual de activitate al consilierilor locali