Primăria comunei Blăjeni


PRIMĂRIA COMUNEI BLĂJENI
Blăjeni, str. Principală nr.85, cod postal 337085
județul Hunedoara, ROMÂNIA
tel.:0254-682811, 682911, 682800  fax:0254-682911
e-mail: primaria.blajeni@gmail.com

 

 Legislație – organizarea și funcționarea  instituției

Actele care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei comunei Băița sunt:

 • Legea 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată
 • Legea 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare
 • HG 123/2002 pentru Aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public
 • Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată
 • Legea 544/2004 privind contenciosul administrativ, cu modofocările ulterioare
 • legea 53/2003, codul Muncii.

 Funcții de demnitate publică

primar2

JURCĂ Horia
PRIMARUL COMUNEI

vice

STÂNGĂ Mircea Ioan
VICEPRIMARUL COMUNEI

 

 Secretarul comunei

 

 

secretar

POLVEREA Daniela Aurelia
SECRETARUL COMUNEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agenda de lucru

 

 

 • Programul de lucru cu publicul:
  Luni, marti, joi 8 – 14
  Miercuri 8 – 17,30
  Vineri 8 – 13
 • Program Primarie:
  – luni 08 – 16
  – marti 08 – 16
  miercuri 08 – 18:30
  – joi 08 – 16
  – vineri 08 – 16,00
 • Program audiențe:
  – Primar: vineri 9,00 – 13,00
  – Viceprimar: miercuri 10,00 – 14,00
  – Secretar: luni 10,00 – 14,00

Pe compartimentele de specialitate, audiențele se acordă permanent, în baza programului de functionare al primariei (8,00-16,00).

 

 

Print Friendly, PDF & Email