Acte necesare pentru intocmirea dosarului de asistent personal

Dosarul trebuie să conțină:

 • cererea de angajare;
 • acte de stare civilă pentru insoţitor: certificat de naştere, buletin de identitate, certificat de căsătorie (xerocopii);
 • acte de stare civilă pentru persoana cu handicap: certificat de naştere, buletin de identitate, certificat de căsătorie (xerocopii);
 • actul de examinare medicală emis de o instiţutie sanitară competentă, potrivit legii (analizele insoţitorului) – singe, plămini, psihiatrie;
 • certificatul de incadrare în categoria de persoană cu handicap grav al persoanei care necesită asistent personal (gr. I);
 • actele de studii insoţitor (xerocopii);
 • curriculum vitae insoțitor (autobiografie);
 • carnetul de muncă, iar dacă solicitantul nu a mai lucrat, va da o declaraţie pe proprie răspundere in care să se specifice această situaţie;
 • decizia de pensionare (xerocopie);
 • cazierul judiciar
 • acordul scris al familiei sau al susţinătorilor legali, in cazul persoanelor cu handicap grav fără discernamint;
 • anchetă socială de la Serviciul de Autoritate Tutelară Protecţia Minorilor şi a Familiei din cadrul DAC;
 • acordul cu optiunea pentru asistent personal de la DGASPC Hunedoara;
 • dosar 
 • adeverinta medic familie
 • Aviz psihologic

>>> actualizează lista

Posted in Documente de asistenta sociala.