Acte necesare pentru internarea în unităţile de asistenţă socială Cămin pentru Persoane Vârstnice (CPV)

Informații preluate de pe pagina Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara https://www.dgaspchd.ro/

 1. Cerere de internare – înregistrată la primăria în a cărei raza teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap – Anexa 1 (pdf 39KB) (doc 33KB)
 2. Declaraţie în scris a persoanei vârstnice cu privire la acordul / refuzul privind internarea într-un centru rezidenţial, se va menţiona totodată dacă are sau nu are copii sau alţi susţinători legali (unde este cazul), iar dacă există copii sau susţinători legali motivul pentru care aceştia nu pot îngriji persoana vârstnică.
 3. Declaraţia în scris a copiilor sau susţinătorilor legali cu privire la acordul / refuzul privind internarea într-un centru rezidenţial, se va menţiona motivul pentru care aceştia nu pot îngriji persoana vârstnică (copie BI / CI / CP, adeverinţa de venit / cupon de pensie, ancheta socială de la primăria de domiciliu pentru copii / aparţinători) (fiecare copil va da în scris declaraţie şi va prezenta documentele necesare).
 4. Declaratie în caz de deces a beneficiarului – Anexa 2 (doc 46KB) (pdf 46KB).
 5. Fişă de evaluare sociomedicală – la primăria în raza teritorială în care îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana vârstnică. – Anexa 3 (pdf 121 KB)
 6. Decizie + cupon de pensie sau adeverinţă de la administraţia financiară din care să rezulte venitul realizat (unde este cazul) a persoanei vârstnice.
 7. Buletin (carte) de identitate şi certificatul de naştere – copie şi original.
 8. Certificat de căsătorie, certificat de deces (soţ / soţie), decizie de divorţ (soţ / soţie) – copie şi original.
 9. Investigatii paraclinice : test SIDA (pana la 60 de ani), TBC, antigen HBS, glicemie, VDRL, Ac. HCV (anticorpi virus C hepatic);
 10. Aviz epidemiologic de la Policlinică (medic de familie).
 11. Copie Card de sanatate sau Adeverinţă de asigurat eliberată de C.J.A.S. Hunedoara.
 12. Scrisoare medicală, privind istoricul bolilor (medic de familie). – Anexa 4 (pdf 164KB)
 13. Copie contract de casă (unde este cazul) şi copie contract de întreţinere (unde este cazul), dispoziţie / hotărâre de curator / tutore.
 14. Dosar cu şină.
 15. Angajament cu privire la predarea actele originale –Anexa 5 (doc 39KB)   (pdf 58KB)

>>> Actualizez pagina

Posted in Documente de asistenta sociala.