ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ

 ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ

          CERERE TIP (doc) (pdf) 

Alte documente in functie de situatie:

  1. extras Carte Funciara
  2.  vanzare/donaţie, intabulare, ipotecă clădiri/terenuri: BI/CI in original si copie
  3.  vanzare mijloace transport: BI/CI in original si copie, contract vanzare-cumpărare; dacă este cazul – carte identitate vehicul RAR;
  4. succesiune: BI/CI in original si copie, certificat de deces; dacă este cazul – testament, certificat de naştere, carte identitate RAR;
  5.  vanzare prin mandatar: BI/CI in original si copie, procură specială autentificată la notar;
  6. program ”casa verde”, licitaţii, autorizaţii taxi, program ”rabla”, alte situatii: BI/CI in original si copie; dacă este cazul – carte identitate RAR
  7. ptr.copil minor: certificat de naştere copil,BI/CI in original si copie părinte
    – Buletin/Carte de identitate proprietar.

Solicitarea certificatului se poate face şi de către un imputernicit care va prezenta: 
IMPUTERNICIREA in original, copie BI/CI imputernicit, copie BI/CI a persoanei care imputerniceşte

Posted in Acte pentru impozitare bunuri.