Acte necesare pentru indemnizatie/stimulent crestere copil pentru PFA, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale

 1. cerere tip – Cerere acordare indemnizatie sau stimulent ;
 2. adeverința eliberata de Casa  de Asigurări Sociale – din care să rezulte dacă solicitanta are dreptul la concediu de maternitate și perioada plătită (sau dacă nu are dreptul)
 3. adeverința de suspendare a activității
 4. copie după autorizația de funcționare sau certificatul de înmatriculare la Registrul comerțului
 5. decizie de impunere a veniturilor realizate din activități independente – Finanțele publice
 6. copie BI/CI titular
 7. copie CN copil
 8. copie livret de familie
 9. adeverința de la soț sau dovada (soție) că îndeplineşte condițiile pentru acordarea indemnizației pentru creștere copil (pentru copiii născuți  începând cu data de01MARTIE 2012)
 10. dosar șina

S.R.L – Asociat unic 

 1. cerere tip – Cerere acordare indemnizatie sau stimulent ;
 2. stagiu de cotizare – Casa de Asigurări Sociale
 3. declarația de asigurare
 4. adeverință suspendare activitate firma (Finanțe)
 5. adeverință de la contabilul firmei  privind plata impozitelor către bugetul de stat.
 6. decizie de impunere a veniturilor realizate din activități independente – Finanțele publice
 7. copie BI/CI titular
 8. copie CN copil
 9. copie livret de familie
 10. adeverință de la soț sau dovada (soție) că îndeplineşte condițiile pentru acordarea indemnizației creștere copil (pentru copiii născuți începând cu data de 01.MARTIE 2012)

>> actualizez lista

 
Posted in Documente de asistenta sociala.