Test Statut UAT

Acest spațiu este rezervat publicării statutului recent al UAT

Anunț de angajare șofer tr.II

Primăria comunei Blăjeni organizează:
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție pe perioadă nedeterminată, de șofer tr.II în cadrul compartimentului Deservire.

Dosarele de înscriere se pot depune la sediul Primăriei comunei Blăjeni din Blăjeni. str. Principală, nr. 85, județul Hunedoara, începând cu data de 17.02.2022, pănă la data de 28.02.2022, ora 15:00.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei comunei Blăjeni din Blăjeni. str. Principală, nr. 85, județul Hunedoara și constă în următoarele probe:

 • proba scrisă în data de 10.03.2022, ora 10:00
 • proba interviului în data de 14.03.2022, ora 10:00

>>> Deschide aici documentul cu Condițiile generale și bibliografia concursului<<<

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție pe perioadă determinată, de muncitor calificat tr.I în cadrul compartimentului Deservire.

Primăria comunei Blăjeni organizează:
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție pe perioadă determinată, de muncitor calificat tr.I în cadrul compartimentului Deservire.

Durata normală a timpului de lucru 8 h/zi, respectiv 40 h/săptămână.

Dosarele de înscriere se pot depune la sediul Primăriei comunei Blăjeni din Blăjeni. str. Principală, nr. 85, județul Hunedoara, începând cu data de 17.02.2022, pănă la data de 24.02.2022, ora 15:00.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei comunei Blăjeni din Blăjeni. str. Principală, nr. 85, județul Hunedoara și constă în următoarele probe:

 • proba scrisă în data de 02.03.2022, ora 10:00
 • proba interviului în data de 14.03.2022, ora 10:00

>>> Deschide aici documentul cu Condițiile generale și bibliografia concursului<<<

Anunt privind inscrierea candidatilor pentru personal de recensamant in vederea prestarii serviciilor aferente recensamantului populatiei si locuintelor runda 2021 in teritoriu

Anunt
privind inscrierea candidatilor pentru personal de recensamant in vederea prestarii
serviciilor aferente recensamantului populatiei si locuintelor runda 2021 in teritoriu

PRIMARIA COMUNEI BLĂJENI INCHEIE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PENTRU:

 • Un numar de 1 recenzori și un număr de 1 rezerve, pentru recenzori pentru autorecenzarea asistata (ARA) din Comuna Blăjeni.
 • Un numar de 2 recenzori și un număr de 1 rezerve, pentru colectarea datelor Recensamantului populatiei si locuintelor din Comuna Blăjeni.
 • Un numar de X recenzori-sefi pentru monitorizarea/coordonarea colectarii datelor Recensamantului populatiei si locuintelor din Comuna Blăjeni.
 • Un coordonator la nivel de UAT și o rezervă, pentru monitorizare/coordonare la Recensamantul populatiei si locuintelor din Comuna Blăjeni.

MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii
PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizata de UJIR la o data comunicata ulterior
 • Colectarea datelor in teren:
  – autorecenzarea asistata (ARA): 14.03-15.05.2022
  – recenzarea prin efectuare interviu de catre recenzor, in teren: 16.05-17.07.2022

LOCUL DE DESFASURARE A ACTIVITATII

 • Pe teren, in limitele administrative ale localitatii (recenzori, recenzori-sefi si coordonator la nivel de UAT) Blăjeni
 • In spatiul amenajat de catre UAT in vederea autorecenzarii (pentru recenzorii ARA) Primăria comunei Blăjeni

CONDITII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • Varsta minima de 18 ani impliniti la data selectiei – conditie eliminatorie;
 • Minim studii medii absolvite (diploma absolvent liceu) – conditie eliminatorie;
 • Cazierul judiciar trebuie prezentat la depunerea cererii ;
 • Sa detina cunostinte de utilizare a unei tablete;
 • Abilitatea de a comunica intr-o maniera civilizata; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, placut, metodic si riguros;
 • Sa dispuna de un telefon mobil pe care sa-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistența la stres si lucru sub presiune;
 • In zonele/comunitatile cu populate de alta etnie decat cea romana, cunoasterea si a limbii acelei etnii si a specificului etniei respective reprezinta un avantaj in desfasurarea muncii sale pe teren;
 • Expertiza in domeniul statistic, al administratiei publice, experienta de operator statistic reprezinta un avantaj.

ATRIBUTIILE PERSONALULUI DE RECENSAMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevazut in Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea si completarea HG nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului si a categoriilor de cheltuieli necesare efectuarii recensamantului populatiei si locuintelor din Romania in anul 2021.

CONDIITI SPECIFICE

 • Munca pe teren;
 • Disponibilitate de a lucra in program prelungit, in medie 8 ore pe zi (pana la sfarșitul zilei);
 • Disponibilitate de a lucra in weekend (sambata si /sau duminica).