ANUNT PREALABIL DE PARTICIPARE LA CONTRACTARE LUCRĂRI, Nr. 1082/23/23.02.2023

ANUNT PREALABIL DE PARTICIPARE
Nr. 1082/23/ 23.02.2023

Autoritatea contractanta – Comuna BLAJENI achizitioneaza direct:
Executie lucrari de constructii in cadrul proiectului „Infiintare centru pentru pastrarea traditiilor si a mestesugurilor, comuna Blajeni, judetul Hunedoara”.

In acest sens a fost publicat un anunţ în secţiunea dedicată a web-site-ului propriu.
Informatiile – publicate contin:
datele autoritatii contractante

documentatia tehnica – parte scrisa, parte desenata, liste de cantitati, fise tehnice,
date suport in vederea intocmirii ofertei de lucrari,

–  Formular de contract lucrări – AFIR

Publicarea anunţului în secţiunea dedicată a web-site-ului propriu – 5 zile
începand cu data de 23.02.2023

Documentele în original pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Blăjeni, str. Principală nr.85, cod postal 337085, județul Hunedoara, ROMÂNIA
tel.:0254-682811, 682911, 682800  fax:0254-682911
e-mail: primaria.blajeni@gmail.com

Persoane cu funcții decizie în legătură derularea proiectului

– date de informare asupra conditiilor de participare, formulare ofertant, informatii contractuale ulterioare ofertei depuse.

Posted in TOATE DOCUMENTELE PUBLICE.