Acte necesare pentru SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ – COPII

Documente preluate de pe pagina Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara https://www.dgaspchd.ro/

>>> actualizez lista

Documente doveditoare pentru solicitarea alocației de stat pentru copii

Documente doveditoare pentru solicitarea alocației de stat pentru copii

–  Originalul şi copia certificatului de nastere al copilului;
–  Originalul şi copia actului de identitate al reprezentantului legal;
–  Documentele din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal, în copie, care pot fi, după caz, următoarele:

 • livretul de familie;
 • hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului în caz de divorţ;
 • hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
 • hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;
 • hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului
  pentru măsura de protecţie specială a plasamentului;
 • dispoziţia directorului general/directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă
  socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura de
  protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă;
 • hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii
  tutelare emisă până la 31 decembrie 2004;
 • dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curatelei;
 • actul de deces al unuia dintre părinţi;
 • alte documente, la solicitarea direcţiei teritoriale
 • pentru copilul cu handicap, cererea este însoţită şi de copia certificatului de încadrare a
  copilului într-un grad de handicap. În situaţia în care încadrarea într-un grad de handicap
  intervine după stabilirea dreptului la alocaţia de stat pentru copii, solicitantul depune la
  primărie numai copie după certificatul de încadrare într-un grad de handicap, fără a se
  completa o nouă cerere;
 • în situaţia în care nu a fost eliberat certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită
  dreptul, cererea va fi însoţită de actul constatator al naşterii sau de extrasul de naştere. Copia
  certificatului de naştere al copilului va fi depusă în termen de 30 de zile de la eliberarea
  acestuia, dar nu mai târziu de 12 luni de la naşterea copilului;
 • pentru cetăţenii străini sau apatrizi documentele din care rezultă identitatea reprezentantului
  legal, domiciliul sau reşedinţa acestuia şi a copiilor săi pe teritoriul României, precum şi
  situaţia juridică a copiilor sunt cele eliberate de autorităţile din ţara de origine şi confirmate
  de autorităţile române şi/sau, după caz, cele eliberate de autorităţile române.

>>> actualizează lista

Actele necesare acordării dreptului la alocație de plasament

Actele necesare acordării dreptului la alocație de plasament

 •  Cerere tip pentru acordarea alocatiei de plasament (pdf 87Kb)
 • Lista copiilor aflati in plasament/plasament in regim de urgenta/tutela(pdf 56Kb)
 • Copia actului de identitate al beneficiarului
 • Copia certificatului de nastere al copilului ori a actului de identitate al acestuia in
  cazul in care copilul a implinit varsta de 14 ani
 • Copia dispozitiei conducatorului directiei generale sau a hotararii comisiei pentru
  protectia copilului ori a instantei de judecata inclusiv ordonanta presedintiala
 • In cazul in care nu a fost eliberat certificatul de nastere al copilului pentru care se
  solicita dreptul, cererea va fi insotita de actul constatator al nasterii sau de extrasul de
  nastere. Copia certificatului de nastere va fi depus in termen de 30 de zile de la
  eliberarea acestuia dar nu mai tarziu de 12 luni de la data solicitarii dreptului.
 • In cazul in care nu s-a redactat hotararea judecatoreasca, pana la redactarea acesteia se
  poate prezenta ca document justificativ certificatul de grefa.
 • In cazul copilului cu dizabilitati, cererea va fi insotita si de copia certificatului de
  incadrare in grad de handicap
 • Pentru tinerii care au implinit varsta de 18 ani cererea va fi insotita si de copia dovezii
  continuarii studiilor la o forma de invatamant de zi, eliberata de unitatea de invatamant
  la care frecventeaza cursurile

>>> actualizează lista

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de asistent personal

Dosarul trebuie să conțină:

 • cererea de angajare;
 • acte de stare civilă pentru insoţitor: certificat de naştere, buletin de identitate, certificat de căsătorie (xerocopii);
 • acte de stare civilă pentru persoana cu handicap: certificat de naştere, buletin de identitate, certificat de căsătorie (xerocopii);
 • actul de examinare medicală emis de o instiţutie sanitară competentă, potrivit legii (analizele insoţitorului) – singe, plămini, psihiatrie;
 • certificatul de incadrare în categoria de persoană cu handicap grav al persoanei care necesită asistent personal (gr. I);
 • actele de studii insoţitor (xerocopii);
 • curriculum vitae insoțitor (autobiografie);
 • carnetul de muncă, iar dacă solicitantul nu a mai lucrat, va da o declaraţie pe proprie răspundere in care să se specifice această situaţie;
 • decizia de pensionare (xerocopie);
 • cazierul judiciar
 • acordul scris al familiei sau al susţinătorilor legali, in cazul persoanelor cu handicap grav fără discernamint;
 • anchetă socială de la Serviciul de Autoritate Tutelară Protecţia Minorilor şi a Familiei din cadrul DAC;
 • acordul cu optiunea pentru asistent personal de la DGASPC Hunedoara;
 • dosar 
 • adeverinta medic familie
 • Aviz psihologic

>>> actualizează lista

Acte necesare petru persoanele care solicita stimulentul de insertie dupa ce au beneficiat de indemnizatie cresterea copil in cazul in care acestea au contracte civile

 1. CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A CELUILALT PARINTE
 2. DOCUMENT DIN CARE REZULTA DATA RELUARII ACTIVITATII INDEPENDENTE SAU AGRICOLE- (FORMULARUL 070,020 SAU ALT DOCUMENT ELIBERAT DE AUTORITATEA COMPETENTA)
 3. DECLARATIA TIP A TITULARULUI
 4. CARTILE DE IDENTITATE ALE AMBILOR SOTI
 5. CERTIFICATELE DE NASTERE ALE TUTUROR COPIILOR AFLATI IN INTRETINERE
 6. DOSAR PLIC
 7. ALTE DOCUMENTE DACA ESTE CAZUL
 • CERTIFICAT DE CASATORIE
 • ANCHETA SOCIALA
 • DECIZII PLASAMENT, INCREDINTARE IN VEDEREA ADOPTIEI, ADOPTIE ETC
 • SENTINTE DE DIVORT
 • NOTA SUPLIMENTARA DE INFORMATII   

 

                   ATENTIE!

 1. Adeverinţa trebuie să fie în original, să aibă număr de înregistrare, antet, nr. de telefon al angajatorului, să fie completată corect şi cu acelaşi pix, să fie semnată de reprezentantul legal cu nume în clar şi semnătura acestuia şi să poarte ştampila societăţii. Adeverinţa nu trebuie să prezinte ştersături, adăugiri ori alte vicii de formă sau fond. Adeverinta sa fie completata exact cu datele solicitate, sa fie pe o singura fila fata-verso.
 2. Data adeverintei eliberata de angajator sa fie anterioara depunerii dosarului la primarie
 3. In adeverinta se trece: cele 42 de zile din concediu de lauzie se implinesc la data de… care se calculeaza incepind cu ziua urmatoare nasterii copilului de exemplu: copil nascut in 03.09.2012 a 42-a zi este 15.10.2012.
 4. Documentele din dosar (acte de stare civila precum si alte documente) trebuie sa fie conforme cu originalul- scris citet conform cu originalul, numele si prenumele celui care le face, semnatura lui si stampila primariei.
 5. Dosarul nu va contine alte documente decit cele solicitate.
 6. Cererea declaratie pe propria raspundere a titularului si a celuilalt parinte trebuie completata corect, complet si fara a avea modificari si stersaturi.
 7. Data inregistrarii cererii declaratie pe propria raspundere sa corespunda cu data cereririi persoanei care solicita dreptul.
 8. Ancheta sociala prevazuta in Hotarirea 1291/2012, ,, În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară.”, si este necesara in toate dosarele de indemnizatie sau stimulent in care parintii copilului nu sunt casatoriti.

>>> Actualizez lista

Acte necesare pentru persoanele care solicita stimulentul de insertie dupa ce au beneficiat de indemnizatie cresterea copil in cazul in care acestea au contracte de munca

 1. CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A CELUILALT PARINTE
 2. ADEVERINTA ELIBERATA DE ANGAJATOR DIN CARE REZULTA DATA LA CARE SI-A RELUAT ACTIVITATEA SAU COPIE DUPA DECIZIA DE RELUARE ACTIVITATE SAU COPIE DUPA ACTUL ADITIONAL DE RELUARE ACTIVITATE-CONFORMA CU ORIGINALUL.
 3. DECLARATIA TIP A TITULARULUI
 4. CARTILE DE IDENTITATE ALE AMBILOR SOTI
 5. CERTIFICATELE DE NASTERE ALE TUTUROR COPIILOR AFLATI IN INTRETINERE
 6. DOSAR PLIC
 7. ALTE DOCUMENTE DACA ESTE CAZUL
 • CERTIFICAT DE CASATORIE
 • DECIZII PLASAMENT, INCREDINTARE IN VEDEREA ADOPTIEI, ADOPTIE ETC
 • SENTINTE DE DIVORT
 • NOTA SUPLIMENTARA DE INFORMATII

                         ATENTIE!

 1. Adeverinţa trebuie să fie în original, să aibă număr de înregistrare, antet, nr. de telefon al angajatorului, să fie completată corect şi cu acelaşi pix, să fie semnată de reprezentantul legal cu nume în clar şi semnătura acestuia şi să poarte ştampila societăţii. Adeverinţa nu trebuie să prezinte ştersături, adăugiri ori alte vicii de formă sau fond. Adeverinta sa fie completata exact cu datele solicitate, sa fie pe o singura fila fata-verso.
 2. Data adeverintei eliberata de angajator sa fie anterioara depunerii dosarului la primarie
 3. In adeverinta se trece: cele 42 de zile din concediu de lauzie se implinesc la data de… care se calculeaza incepind cu ziua urmatoare nasterii copilului de exemplu: copil nascut in 03.09.2012 a 42-a zi este 15.10.2012.
 4. Documentele din dosar (acte de stare civila precum si alte documente) trebuie sa fie conforme cu originalul- scris citet conform cu originalul, numele si prenumele celui care le face, semnatura lui si stampila primariei.
 5. Dosarul nu va contine alte documente decit cele solicitate.
 6. Cererea declaratie pe propria raspundere a titularului si a celuilalt parinte trebuie completata corect, complet si fara a avea modificari si stersaturi.
 7. Data inregistrarii cererii declaratie pe propria raspundere sa corespunda cu data cereririi persoanei care solicita dreptul.
 8. Ancheta sociala prevazuta in Hotarirea 1291/2012, ,, În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară.”, si este necesara in toate dosarele de indemnizatie sau stimulent in care parintii copilului nu sunt casatoriti.

>>> actualizez lista

 

Acte necesare pentru persoanele care solicită direct stimulentul de inserție în cazul în care acestea au reânceput activitatea și realizează venituri profesionale

 1. CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A CELUILALT PARINTE
 2. ADEVERINTA ELIBERATA DE ANGAJATOR-(ANEXA 2)- PENTRU PERSOANELE CARE AU CONTRACTE DE MUNCA
 3. ADEVERINTA TIP IN CAZUL PERSOANELOR CERE SUNT ELEVE,STUDENTE
 4. DECLARATIA TIP A TITULARULUI
 5. DECLARATIA TIP A SOTIEI IN CAZUL IN CARE ESTE CASNICA, ELEVA , STUDENTA
 6. ADEVERINTA DE LA LOCUL DE MUNCA AL SOTIEI, CARE LUCREAZA, IN CAZUL IN CARE ICC SOLICITA SOTUL
 7. CARTILE DE IDENTITATE ALE AMBILOR SOTI
 8. CERTIFICATELE DE NASTERE ALE TUTUROR COPIILOR AFLATI IN INTRETINERE
 9. DOSAR PLIC
 10. ALTE DOCUMENTE DACA ESTE CAZUL
 • CERTIFICAT DE CASATORIE
 • ANCHETA SOCIALA
 • DECIZII PLASAMENT, INCREDINTARE IN VEDEREA ADOPTIEI, ADOPTIE ETC
 • SENTINTE DE DIVORT
 • NOTA SUPLIMENTARA DE INFORMATII

                           ATENTIE!

 1. Adeverinţa trebuie să fie în original, să aibă număr de înregistrare, antet, nr. de telefon al angajatorului, să fie completată corect şi cu acelaşi pix, să fie semnată de reprezentantul legal cu nume în clar şi semnătura acestuia şi să poarte ştampila societăţii. Adeverinţa nu trebuie să prezinte ştersături, adăugiri ori alte vicii de formă sau fond. Adeverinta sa fie completata exact cu datele solicitate, sa fie pe o singura fila fata-verso.
 2. Data adeverintei eliberata de angajator sa fie anterioara depunerii dosarului la primarie
 3. In adeverinta se trece: cele 42 de zile din concediu de lauzie se implinesc la data de… care se calculeaza incepind cu ziua urmatoare nasterii copilului de exemplu: copil nascut in 03.09.2012 a 42-a zi este 15.10.2012.
 4. Documentele din dosar (acte de stare civila precum si alte documente) trebuie sa fie conforme cu originalul- scris citet conform cu originalul, numele si prenumele celui care le face, semnatura lui si stampila primariei.
 5. Dosarul nu va contine alte documente decit cele solicitate.
 6. Cererea declaratie pe propria raspundere a titularului si a celuilalt parinte trebuie completata corect, complet si fara a avea modificari si stersaturi.
 7. Data inregistrarii cererii declaratie pe propria raspundere sa corespunda cu data cereririi persoanei care solicita dreptul.
 8. Ancheta sociala prevazuta in Hotarirea 1291/2012, ,, În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară.”, si este necesara in toate dosarele de indemnizatie sau stimulent in care parintii copilului nu sunt casatoriti.

>>> Actualizez lista

Acte necesare pentru persoanele care au venituri din activități independente-activități agricole

DOSARUL DE INDEMNIZATIE TREBUIE SA CONTINA:

 1. CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A CELUILALT PARINTE
 2. DECIZIE DE IMPUNERE ANUALA, DECIZIE DE PLATI ANTICIPATE SAU ADEVERINTE ELIBERATE DE CATRE ADMINISTRATIA FINANCIARA, ADEVERINTE ELIBERATE DE FIRMELE CU CARE S-AU INCHEIAT CONTRACTE CIVILE-
 3. DECLARATIA TIP A TITULARULUI CU VENITURILE REALIZATE SI OBLIGATIVITATEA DE A PREZENTA IN ANUL URMATOR DECIZIA DE IMPUNERE ANUALA SAU ADEVERINTA ELIBERATA DE ADMINISTRATIA FINANCIARA, PENTRU ANUL ANTERIOR
 4. COPII DUPA CONTRACTELE CIVILE-CONFORME CU ORIGINALUL
 5. DOCUMENT DIN CARE REZULTA SUSPENDAREA ACTIVITATILOR INDEPENDENTE SAU AGRICOLE (FORMULAR 070 SAU 020, CERERE VIZATA DE CATRE ADMINISTRATIA FINANCIARA  CU NR DE INREGISTRARE, SAU ADEVERINTA ELIBERATA DE ANGAJATOR);
 6. DECLARATIA TIP A TITULARULUI
 7. DECLARATIA TIP A SOTIEI IN CAZUL IN CARE ESTE CASNICA, ELEVA , STUDENTA
 8. ADEVERINTA DE LA CASA DE SANATATE:
 • PERSOANELE PLATITE DE EI- CU ZILELE SI SUMA DE BANI PLATITA CU TITLU DE CONCEDIUL DE MATERNITATE,
 • PENTRU PERSOANELE CARE NU AU BENEFICIAT DE PLATA CONCEDIILOR MEDICALE (DEOARECE NU AU INCHEIAT CONTRACT CU EI PENTRU PLATA ACESTORA).
 1. CARTILE DE IDENTITATE ALE AMBILOR SOTI
 2. CERTIFICATELE DE NASTERE ALE TUTUROR COPIILOR AFLATI IN INTRETINERE
 3. DOSAR PLIC
 4. ALTE DOCUMENTE DACA ESTE CAZUL
 • CERTIFICAT DE CASATORIE
 • ANCHETA SOCIALA
 • DECIZII PLASAMENT, INCREDINTARE IN VEDEREA ADOPTIEI, ADOPTIE ETC
 • SENTINTE DE DIVORT
 • NOTA SUPLIMENTARA DE INFORMATII

              ATENTIE!

 1. Adeverinţa trebuie să fie în original, să aibă număr de înregistrare, antet, nr. de telefon al angajatorului, să fie completată corect şi cu acelaşi pix, să fie semnată de reprezentantul legal cu nume în clar şi semnătura acestuia şi să poarte ştampila societăţii. Adeverinţa nu trebuie să prezinte ştersături, adăugiri ori alte vicii de formă sau fond. Adeverinta sa fie completata exact cu datele solicitate, sa fie pe o singura fila fata-verso.
 2. Data adeverintei eliberata de angajator sa fie anterioara depunerii dosarului la primarie
 3. In adeverinta se trece: cele 42 de zile din concediu de lauzie se implinesc la data de… care se calculeaza incepind cu ziua urmatoare nasterii copilului de exemplu: copil nascut in 03.09.2012 a 42-a zi este 15.10.2012.
 4. Documentele din dosar (acte de stare civila precum si alte documente) trebuie sa fie conforme cu originalul- scris citet conform cu originalul, numele si prenumele celui care le face, semnatura lui si stampila primariei.
 5. Dosarul nu va contine alte documente decit cele solicitate.
 6. Cererea declaratie pe propria raspundere a titularului si a celuilalt parinte trebuie completata corect, complet si fara a avea modificari si stersaturi.
 7. Data inregistrarii cererii declaratie pe propria raspundere sa corespunda cu data cereririi persoanei care solicita dreptul.
 8. Ancheta sociala prevazuta in Hotarirea 1291/2012, ,, În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară.”, si este necesara in toate dosarele de indemnizatie sau stimulent in care parintii copilului nu sunt casatoriti.

>>> Actualizez lista