Decorativ

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alte documente de interes public

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate.

Registrul pentru consemnarea opiniilor

Minuta și procesele verbale de ședințe ale Consiliului Local

Declarații de avere și de interese

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local
pentru anul 2019

În acest spațiu vot fi publicate declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local

 1. Bucur Marcel
  declarația de avere / interese
 2. Duma Eusebiu-Ion
  declarația de avere / interese
 3. Jurca Adrian Nicolae
  declarația de avere / interese
 4. Luț Voicu
  declarația de avere / interese
 5. Marcu Constantin Florin
  declarația de avere / interese
 6. Neag Ioan
  declarația de avere / interese
 7. Raț Nicolae
  declarația de avere / interese
 8. Pătrui-Sergiu Nicolae
  declarația de avere / interese
 9. Stânga Mircea Ioan
  declarația de avere / interese

>>> actualizez lista

 

Declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici

Venituri salariale ale personalului din subordinea primarului si din instituțiile din subordinea Consiliului Local

Publicații de căsătorie

Conform Codului Civil, Art. 283, acest spațiu este dedicat publicării declarațiilor de căsătorie cu 10 zile înaintea oficierii. Orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, în termen de 10 zile de la data afişării.

Anunțuri imobiliare (anunțuri de vânzare terenuri în extravilan)

Conform Legii nr.17 din 7 martie 2014, vânzările de terenuri în extravilan trebuie anunțate prin publicitate la sediul primăriei și pe pagina de internet a instituției. Vecinii au drept de preempțiune.