Hotărârea Consiliului Local nr.20/2019

Hotărârea Consiliului Local nr.20/2019, privind aprobarea documentației tehnico-economice și a devizului general pentru obiectivul „Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Blăjeni”.

Posted in TOATE DOCUMENTELE PUBLICE.