Hotărârea Consiliului Local nr.5/2019

Hotărârea Consiliului Local nr.5/2019, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blăjeni, a instituțiilor și serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului Local Blăjeni, pentru anul 2019.

Posted in TOATE DOCUMENTELE PUBLICE.