Hotărârea Consiliului Local nr.3/2019

Hotărârea Consiliului Local nr.3/2019, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al fondului forestier, întocmit de Ocolul Silvic Brad în baza contractului de administrare.

Posted in TOATE DOCUMENTELE PUBLICE.