Bugetul local pentru anul 2015

PRIMĂRIA COMUNEI BLĂJENI
Blajeni, str. Principală nr.85, cod postal 337085
județul Hunedoara, ROMÂNIA
tel.:025 4-682811, 682911  fax:0254-682911
e-mail:
primaria.blajeni@gmail.com

www.blajeni.ro
 
Bugetul local pe surse financiare (începând din 2015)
 
Situația plăților (execuția bugetară)
 
 
Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative
– xxx (doc)
Posted in TOATE DOCUMENTELE PUBLICE.