Solicitare informații publice

PRIMĂRIA COMUNEI BLĂJENI
Blăjeni, str. Principală nr.85, cod postal 337085
județul Hunedoara, ROMÂNIA
tel.:0254-682811, 682911, 682800  fax:0254-682911
e-mail: primaria.blajeni@gmail.com

Orice persoana are dreptul de a solicita si de a obtine de la autoritatile si institutiile publice, informatii de interes public adresate in scris sau verbal.

Pentru solicitarea informațiilor publice trebuie să adresați
Compartimentului Informare si Relatii Publice
Persoana de contact:
POLVEREA Daniela Aurelia

tel: 0254-682811
e-mail: primaria.blajeni@gmail.com

Programul de lucru cu publicul:
Luni, marti, joi 8 – 14

Miercuri 8 – 17,30
Vineri 8 – 13

Cum solicitam informatii de interes public?

Informatiile de interes public se solicita prin completarea unei cereri care se adreseaza Primarului comunei.
• Model de cerere de informatii de interes public (doc)

Daca dupa maxim 30 de zile, solicitantul primeste raspuns negativ la cererea de informatii de interes public va adresa Primarului o reclamatie administrativa.
• Model de reclamatie administrativa 1 (raspuns negativ la cerere) (doc)
Daca dupa prima reclamatie administrativa, solicitantul nu primeste raspunsul in termen legal, solicitantul adreseaza Primarului a doua reclamatie administrativa
Model de reclamatie administrativa 2 (nu s-a raspuns in termen legal la cerere) (doc)
Activitatea de asigurare a liberului acces la informatiile de interes public este monitorizata de Comisia de analiza
a încalcarii dreptului de acces la informatii de interes public
Cererile se pot preda personal la sediul Primariei, ori se expediaza prin posta sau prin poșta electronică la adresa de e-mail: primaria.blajeni@gmail.com
Liberul acces la informatiile de interes public este reglementat conform Legii nr.544/12.10.2001 si 52/2003