Rapoarte de aplicare a Legii nr. 544/2001

PRIMĂRIA COMUNEI BLĂJENI
Blajeni, str. Principală nr.85, cod postal 337085
județul Hunedoara, ROMÂNIA
tel.:025 4-682811, 682911  fax:0254-682911
e-mail:
primaria.blajeni@gmail.com

www.blajeni.ro
Rapoarte anuale ale comisiei de aplicare a Legii nr. 544/2011
– xxxx (doc)