Formulare tip

Formulare utilizate de primărie în relațiile cu cetățenii

Denumire formular
An formular

Formatul
doc

ITL – 001 DECLARATIE FISCALA pentru stabilirea impozitului pe cladiri în cazul persoanelor fizice, datorat întemeiul Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
2006 descarcă
ITL – 003 DECLARATIE FISCALA
pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul
persoanelor fizice, datorat întemeiul
Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
2006 descarcă
ITL – 005 Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport
în cazul contribuabililor
persoanelor fizice / persoanelor juridice depusa pentru dobândire mijloace de transport, modificare
2006 descarcă
ITL – 007 Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone
în cazul contribuabililor persoane fizice depusa pentru dobândire mijloace de transport, modificare
2006 descarcă
ITL – 008 Cerere pentru eliberarea unui certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local – persoane fizice
2006 descarcă
ITL – 010 Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri – persoane juridice
2006 descarcă
ITL – 011 Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoane juridice,
datorat în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
2006 descarcă
ITL – 013 Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate
2006 descarcă 
ITL – 014 Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj în scop de reclama si publicitate
2006 descarcă 
ITL – 015 Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local – persoane juridice
2006 descarcă 
ITL 2010 – 104 Declaratie speciala pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, potrivit art. 252 din Codul fiscal si datorat de persoane fizice, ulterior datei de 1 iulie 2010
2010 descarcă
ITL – 027 Declaratia pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport
2009 descarcă
ITL – 061 Cerere pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa
2009 descarcă
ITL – 063 Cerere pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari
2000 descarcă
ITL – 065 Cerere pentru eliberarea autorizatiei privind lucrarile de racorduri si bransament la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu
2009 descarcă