Procese verbale de ședință

 Procese verbale ale ședințelor Consiliului Local – 2016
  • Proces verbal nr. .. / …. 2016