Hotărârea Consiliului Local nr.5/2019

Hotărârea Consiliului Local nr.5/2019, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blăjeni, a instituțiilor și serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului Local Blăjeni, pentru anul 2019.

Declarații de avere și de interese 2018

Declarații de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local

 • BUCUR Marcel
 • DUMA Eusebiu Ioan
 • JURCĂ Adrian Nicolae
 • LUȚ Ioan Voicu
 • MARCU Daniela Mirela
 • MICU Cristian Ioan
 • NEAG Ioan
 • RAȚ Nicolae
 • STÂNGĂ Mircea Ioan

Declarații de avere și de interese ale deținătorilor de funcții de demnitate publică

 • JURCA Horia-Flavius – primarul Comunei Blăjeni
 • STÂNGA Mircea Ioan – viceprimarul Comunei Blăjeni

Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici

 • POLVEREA Daniela Aurelia – secretarul comunei
 • ȘTEFAN Adriana Lucia