Bilanț la 30.09.2017 și alte documente Buget 2017

 1. BILANT la 30.09.2017
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 2. CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI 30.09.2017
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 3. CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI 30.09.2017
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 4. CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
  DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL – VENITURI 30.09.2017
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 5. CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
  DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL – CHELTUIELI
  30.09.2017
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 6. CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
  la 30.09.2017
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI /
 7. CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI
  SECTIUNEA DE FUNCTIONARE la 30.09.2017
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 8. DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
  SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.09.2017
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 9. CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
  30.09.2017
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 10. CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
  30.09.2017
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 11. CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL – VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 12. Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala la 30.09.2017
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 13. CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la 30.09.2017
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 14. SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la 30.09.2017
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 15. Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap la 30.09.2017
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 16. PLATI RESTANTE la 30.09.2017
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 17. Sinteza platilor restante si arieratelor 30.09.2017
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI

Bugete pentru anul 2017

 1. BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 2. BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PE ANII 2018-2020
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 3. BUGETUL GENERAL AL UNITĂII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2018-2020
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 4. BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017  SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 5. BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 6. BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI 

Bugetul local pentru anul 2015

PRIMĂRIA COMUNEI BLĂJENI
Blajeni, str. Principală nr.85, cod postal 337085
județul Hunedoara, ROMÂNIA
tel.:025 4-682811, 682911  fax:0254-682911
e-mail:
primaria.blajeni@gmail.com

www.blajeni.ro
 
Bugetul local pe surse financiare (începând din 2015)
 
Situația plăților (execuția bugetară)
 
 
Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative
– xxx (doc)