Declarații de avere și de interese 2018

Declarații de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local

 • BUCUR Marcel
 • DUMA Eusebiu Ioan
 • JURCĂ Adrian Nicolae
 • LUȚ Ioan Voicu
 • MARCU Daniela Mirela
 • MICU Cristian Ioan
 • NEAG Ioan
 • RAȚ Nicolae
 • STÂNGĂ Mircea Ioan

Declarații de avere și de interese ale deținătorilor de funcții de demnitate publică

 • JURCA Horia-Flavius – primarul Comunei Blăjeni
 • STÂNGA Mircea Ioan – viceprimarul Comunei Blăjeni

Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici

 • POLVEREA Daniela Aurelia – secretarul comunei
 • ȘTEFAN Adriana Lucia

Rapoartul anual de aplicare a Legii nr. 52/2003 pentru anul 2017

PRIMĂRIA COMUNEI BLĂJENI
Blajeni, str. Principală nr.85, cod postal 337085
județul Hunedoara, ROMÂNIA
tel.:025 4-682811, 682911  fax:0254-682911
e-mail:
primaria.blajeni@gmail.com

www.blajeni.ro
 
Rapoartul anual privind transparența decizională conform Legii nr. 52/2003 pentru anul 2017
– xxxx (doc)

Raportul de aplicare a Legii 544/2011 pentru anul 2017

PRIMĂRIA COMUNEI BLĂJENI
Blajeni, str. Principală nr.85, cod postal 337085
județul Hunedoara, ROMÂNIA
tel.:025 4-682811, 682911  fax:0254-682911
e-mail:
primaria.blajeni@gmail.com

www.blajeni.ro
 
Rapoarte anuale privind accesul la informații de interes conform Legii nr. 544/2011
– xxxx (doc)

Documente buget local la 30/06/2018

 1. BILANT la 30.06.2018
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 2. Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala la 30.06.2018
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 3. CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la 30.06.2018
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 4. SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la 30.06.2018
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 5. CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI
  chelt02
 6. CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
  30.06.2018
  chelt02sd
 7. CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
  30.06.2018
  chelt02sf
 8. CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI 30.06.2018
  ven02
 9. CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL – VENITURI 30.06.2018
  ven10
 10. DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.2018
  chelt10sf
 11. CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30.06.2018
  ven02sd
 12. CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
  ven02sf
 13. PLATI RESTANTE 30.06.2018
  plr_f24
 14. Sinteza platilor restante si arieratelor la 30.06.2018
  plr_f71

Bilanțul și anexe la 31/12/2017

 1. BILANȚUL la 31.12.2017
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 2. CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI 31.12.201
  ven02
 3. CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI 31.12.2017
  chelt02
 4. CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
  31.12.2017
  chelt02sd
 5. CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.12.2017
  chelt02sf’
 6. CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL – CHELTUIELI 31.12.2017
  chelt10
 7. CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
  31.12.2017
  ven02sd
 8. CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
  31.12.2017
  ven02sf
 9. CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL – VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.12.2017
  ven10
 10. VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE
  anexa22
 11. CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la 31.12.2017
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 12. Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala la 31.12.2017
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 13. Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor la 31.12.2017
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 14. SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la 31.12.2017
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI doc1 / doc 2 / doc3 / doc 4
 15. SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 16. SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la 31.12.2017
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI(doc1)  (doc2)
 17. CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la 31.12.2017
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 18. Sume TVA
  DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI
 19. PLATI RESTANTE la 31.12.2017
  plr_f24
 20. Sinteza platilor restante si arieratelor la 31.12.2017
  plr_f70