Hotărârea Consiliului Local nr.6/2019

Hotărârea Consiliului Local nr.6/2019, privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor realiza pe parcursul anului 2019 de către beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completaările ulterioare.

Hotărârea Consiliului Local nr.5/2019

Hotărârea Consiliului Local nr.5/2019, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blăjeni, a instituțiilor și serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului Local Blăjeni, pentru anul 2019.